The Five Behaviors of a Cohesive Team

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger 

Sidst opdateret: 15. marts 2018

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

John Wiley & Sons, Inc. og selskabets datterselskaber og associerede selskaber (herefter "Wiley", "vi", "os" eller "vores") anerkender vigtigheden af at beskytte de personlige oplysninger, der indsamles fra brugere i forbindelse med brugen af selskabets tjenester og tager rimelige skridt til at beskytte sikkerheden, integriteten og hemmeligholdelsen af sådanne oplysninger i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Når du videregiver dine oplysninger til Wiley, accepterer du de fremgangsmåder, som er beskrevet i denne politik. Hvis du er under 18 år, skal du først indhente tilladelse fra din forælder eller værge, før du videregiver eventuelle personlige oplysninger.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan Wiley indsamler og bruger de personlige oplysninger, du videregiver til Wiley. Den beskriver også de valgmuligheder, du har vedrørende vores brug af dine personlige oplysninger, og hvordan du kan få adgang til og opdatere oplysningerne.

Sådan indsamler vi oplysninger

Wiley indsamler personlige oplysninger fra dig på følgende måder: (1) direkte fra din verbale eller skriftlige kommunikation (f.eks. når du accepterer at modtage markedsførings-e-mails), (2) automatisk via Wileys websiteteknologier, herunder onlinesporing, f.eks. ved hjælp af webcookies (som er små tekstfiler oprettet af websites, der gemmes på din computer), ved hjælp af intelligente enheder, ved at kombinere datasæt, ved at indsamle data fra en browser eller enhed til brug på en anden computer eller enhed eller ved hjælp af algoritmer til analyse af forskellige typer data, f.eks. registrerede køb, data om onlineadfærd eller lokationsdata, eller (3) via overvågnings-tv (hvis du besøger vores lokaler).

Oplysninger, du videregiver

De typer personlige oplysninger, Wiley indsamler direkte fra dig, kan omfatte følgende:

 • Kontaktoplysninger, f.eks. dit navn, din e-mailadresse, postadresse og telefonnummer
 • De IP-adresser, du bruger til at oprette forbindelse til internettet fra din computer
 • Uddannelse og faglige interesser
 • Sporingskoder, f.eks. cookie
 • Brugernavne og adgangskoder
 • Betalingsoplysninger, f.eks. et kredit- eller hævekortnummer
 • Kommentarer, feedback, opslag og andet indhold, du videregiver til Wiley (herunder via et af Wileys websites)
 • Foretrukket kommunikationsform
 • Købs-og søgehistorik
 • Oplysninger om din fysiske placering, som indsamles via placeringsafhængige tjenester for at vise dig mere relevant indhold for din placering
 • Oplysninger om dine personlige præferencer, hobbyer og interesser og
 • Kommunikation med andre brugere af Wileys tjenester.

I forbindelse med din adgang til bestemt indhold og anvendelse af yderligere funktionalitet og funktioner på Wileys websites og tjenester beder vi dig muligvis om at oprette en konto ved at udfylde og indsende en tilmeldingsformular, hvor du kan blive anmodet om yderligere oplysninger.

Hvis du vælger at tilmelde dig og logge på med en konto fra tredjepart (f.eks. din Facebook-konto), håndteres godkendelse af dit logon af den pågældende tredjepart, og eventuelle personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med dit logon, er ikke omfattet af denne politik. Wiley indsamler dit navn, din e-mailadresse og andre eventuelle oplysninger om den tredjepartskonto, som du giver tilladelse til at dele med os på det tidspunkt, hvor du giver tilladelse til, at din Wiley-konto knyttes sammen med din tredjepartskonto.
 

Oplysninger, vi modtager fra andre kilder

Wiley modtager muligvis oplysninger om dig, hvis du bruger et af de websites, vi driver, eller en af de tjenester, vi tilbyder. Vi arbejder også tæt sammen med tredjeparter (eksempelvis forretningspartnere, underleverandører af tekniske, betalings- og leveringsrelaterede tjenester, annoncenetværk, analyseudbydere, akademiske institutioner, udbydere af søgerelaterede oplysninger, kreditinstitutter), som muligvis videregiver oplysninger om dig til Wiley.
 

Brug af dine oplysninger

Wiley kan bruge dine personlige oplysninger for at leve op til en kontrakt, vi har indgået med dig, til at overholde juridiske forpligtelser, eller hvis Wiley har en legitim forretningsmæssig interesse i at bruge dine oplysninger til at forbedre de tjenester og produkter, vi leverer. Legitime forretningsformål omfatter, men er ikke begrænset til: direkte markedsføring og vurdering af effektiviteten af kampagner og reklamer, ændring, forbedring eller tilpasning af vores tjenester, produkter og kommunikation, afsløring af svindel, undersøgelse af mistænkelig aktivitet (f. eks. overtrædelse af vores servicevilkår, som findes her) og andre tiltag med henblik på at beskytte sikkerheden på vores website samt håndtering af dataanalyser.

Vi bruger muligvis også dine oplysninger på følgende måder (efter vi har indhentet din accept, hvor dette er påkrævet):

 • Til at give dig oplysninger om produkter og tjenester, som du anmoder om fra os
 • Til at sende dig periodiske kataloger fra Wiley
 • Til at give dig oplysninger om andre af vores produkter, arrangementer og tjenester, som enten (i) minder om dem, du allerede har købt eller efterspurgt, eller (II) helt nye produkter, arrangementer eller tjenester
 • Til interne forretningsmæssige og forskningsmæssige formål med henblik på at forbedre, evaluere, udvikle og drive Wileys websites (herunder brugsstatistikker, f.eks. "sidevisninger" på Wileys websites og i de tilhørende produkter), produkter og tjenester
 • Til at underrette dig om ændringer eller opdateringer til vores websites, produkter eller tjenester
 • Til at stille vores tjenester til rådighed og til intern drift, herunder fejlfinding, dataanalyse, test samt statistikker og brugerundersøgelser
 • Til at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner på vores tjeneste og
 • Til ethvert andet formål, vi måtte underrette dig om fra tid til anden.

Personlige oplysninger gemmes kun så længe, det er nødvendigt til det formål, de er blevet indsamlet. Det betyder, at medmindre oplysningerne skal gemmes til juridiske formål eller arkivering, vil personlige oplysninger blive destrueret sikkert, gjort ubrugelige eller blive slettet fra Wileys systemer, når de ikke længere er påkrævede, eller hvis du anmoder os om at destruere eller slette dine personlige oplysninger, hvor dette er relevant.
 

Videregivelse og deling af dine oplysninger

Wiley videregiver ikke og deler ikke dine personlige oplysninger med ikke-associerede tredjeparter undtagen i følgende tilfælde:

 • Hvis det er nødvendigt i forbindelse med tjenester leveret af tredjeparter, (i), som leverer ydelser til os inden for kontor, administration, informationsteknologi, produktion, betaling eller forretningsadministration, og (II) som er forpligtede til at overholde denne politik
 • Hvis du frivilligt videregiver oplysninger i forbindelse med en annonce fra tredjepart
 • Hvis du har givet din accept til det i forhold til en akademisk institution, skole, arbejdsgiver, virksomhed eller anden enhed, som har givet dig adgang til et produkt eller en tjeneste ved hjælp af en integration eller en adgangskode, deles der muligvis oplysninger om din interaktion med tjenesten eller produktet og om resultater af vurderinger, du har gennemført, samt andre oplysninger, du har videregivet i relation til produktet eller tjenesten
 • Hvis Wiley er forpligtet til at videregive personlige oplysninger som svar på retmæssige anmodninger fra offentlige myndigheder og statslige organer, herunder for at opfylde krav om national sikkerhed eller retshåndhævelse, for at imødekomme en stævning eller anden juridisk proces, hvis vi i god tro mener, at videregivelsen er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, for at håndhæve vores servicevilkår eller beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for vores tjenester, brugere eller andre og for at undersøge svindel og
 • Hvis alle eller stort set alle Wileys forretningsaktiviteter eller aktiver i relation til vores tjenester bliver solgt, overdraget eller overført til en anden enhed.

Hvis det er nødvendigt for at levere forlagstjenester på vegne af tredjeparter, f.eks. institutioner og foreninger, videregiver Wiley muligvis navigations-og transaktionsoplysninger i form af anonyme, aggregerede brugsstatistikker og demografiske oplysninger, der ikke afslører din identitet eller dine personlige oplysninger.
 

Overførsler på tværs af landegrænser

Wiley overfører muligvis dine personlige oplysninger til steder uden for dit lands grænser i følgende tilfælde:

 • I forbindelse med behandlingen af dine transaktioner gemmer vi muligvis dine personlige oplysninger på vores servere, og disse servere kan være placeret i et andet land end der, hvor du bor. Wiley har servere og større kontorlokaler i flere lande, herunder USA, Storbritannien, Tyskland, Singapore, Brasilien, Indien og Australien. Wiley har også tjenesteudbydere i bl.a. Indien og Filippinerne. En sådan behandling kan f.eks. omfatte udførelse af din ordre, behandling af dine betalingsoplysninger og levering af supporttjenester.
 • For at opfylde globale rapporteringskrav kan Wiley blive bedt om at videregive dine personlige oplysninger til Wileys tilknyttede selskaber i andre lande.

Når du sender dine personlige oplysninger, accepterer du en sådan overførsel, lagring eller behandling af dine oplysninger. Vi træffer alle rimelige forholdsregler for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles sikkert og i henhold til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger samt gældende databeskyttelseslove.
 

Sikkerhed

Vi vil anvende relevante fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine data. Adgangen til dine personlige oplysninger vil være begrænset til personer, som har brug for at kende oplysningerne for at kunne varetage deres jobfunktion. Vi uddanner endvidere vores medarbejdere i vigtigheden af at hemmeligholde og beskytte dine oplysninger.
 

Videregivelse i chatrum eller fora

Vær opmærksom på, at oplysninger, der kan identificere dig personligt, f.eks. dit navn eller din e-mailadresse, som du videregiver frivilligt, og som er tilgængelige for andre brugere (f.eks. på sociale medier, i fora, på opslagstavler eller i chatområder), kan blive indsamlet og videregivet af andre. Wiley påtager sig intet ansvar for en sådan indsamling og videregivelse.
 

Cookies

Som de fleste andre websites indsamler vi visse oplysninger automatisk. Disse oplysninger kan omfatte oplysninger om IP-adresser, browsertype, internetudbyder, henvisende/afsluttende sider, de filer, der vises på vores website (f.eks. HTML-sider, grafik osv.), operativsystem, dato-/tidsstempel og/eller klikstrømsdata til analyse af tendenser for de aggregerede data og administration af websitet.

Wiley og Wileys partnere anvender cookies og lignende teknologier til at analysere tendenser, administrere websitet, spore brugerbevægelse på websitet og til at indsamle demografiske oplysninger om hele vores brugerbase. Du kan kontrollere brugen af cookies individuelt for hver enkelt browser, men hvis du vælger at deaktivere cookies, kan det begrænse din adgang til at bruge bestemte funktioner på vores website og i vores tjenester.

Du kan få flere oplysninger om cookies ved at klikke her.
 

Dine rettigheder

Du har ret til at fremsætte en skriftlig anmodning om at blive informeret om, hvorvidt vi opbevarer eller behandler personlige oplysninger tilhørende dig (ved at sende en e-mail til [email protected]). I din skriftlige anmodning kan du:

 • Anmode om, at vi fortæller dig, hvilke personlige oplysninger vi behandler, formålet med behandlingen, modtagerne af oplysningerne, forekomsten af eventuel automatiseret beslutningstagning, som involverer dine personlige oplysninger, samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi anvender
 • Anmode om, at vi retter eventuelle fejl i dine personlige oplysninger
 • Anmode om, at vi sletter dine personlige oplysninger, hvis vores fortsatte behandling af oplysningerne ikke er berettiget
 • Anmode om, at vi overfører dine personlige oplysninger til en tredjepart
 • Gøre indsigelse mod automatiseret beslutningstagning og profilering baseret på legitime interesser eller varetagelse af en opgave i offentlighedens interesse (i hvilket tilfælde behandlingen vil ophøre, medmindre der er overbevisende legitime grunde, f.eks. at behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem os)
 • Gøre indsigelser mod direkte markedsføring fra os og
 • Gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til videnskabelige formål, historisk forskning og statistiske formål.

Hvis det er relevant i henhold til den lokale lovgivning i dit land, bruger vi ikke dine personlige oplysninger til markedsføringsformål, og vi videregiver heller ikke dine oplysninger til tredjepart uden dit forudgående samtykke. Vi indhenter dette samtykke, før vi indsamler dine personlige oplysninger. Du kan udøve din ret til at forhindre en sådan behandling ved at markere bestemte afkrydsningsfelter i den samtykkeformular, vi bruger, når vi indsamler dine personlige oplysninger. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at gennemgå eller ændre dine indstillinger, kan du framelde dig eller opsige dit abonnement ved hjælp af de mekanismer, der er indeholdt i de e-mails, du modtager fra os, eller ved at sende en e-mail til [email protected]. Bemærk, at du muligvis stadig modtager kommunikation om transaktioner fra Wiley. Nogle områder har nationale love, som kræver, at der skal udpeges en lokal databeskyttelsesansvarlig (f.eks. Singapore og Tyskland). Klik her for at få de relevante kontaktoplysninger.
 

Tredjeparter

Wileys websites eller tjenester kan indeholde links til websites fra tredjepart. Når du bruger disse links, skal du være opmærksom på, at tredjepartswebsites har deres egne politikker om beskyttelse af personlige oplysninger og data og derfor ikke er omfattet af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi giver endvidere tredjepartsvirksomheder tilladelse til at vise annoncer og/eller indsamle bestemte anonyme oplysninger, når du besøger vores websites. Disse virksomheder kan gemme eller indlæse cookies i filen med cookies i browseren på din computers harddisk eller bruge web beacons eller andre teknologier til at indsamle oplysninger i forbindelse med annoncer, der vises på dette website. Disse virksomheder kan bruge andre oplysninger end personlige oplysninger (f.eks. oplysninger om klikstrømme, browsertype, klokkeslæt og dato, emnet for de annoncer, du har klikket på eller rullet hen over) under dine besøg på disse og andre websites til at vise dig annoncer for varer, der kan være af interesse for dig.
 

Ændringer til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Bemærk, at Wileys politik om beskyttelse af personlige oplysninger regelmæssigt gennemgås. Wiley forbeholder sig ret til at ændre denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger til enhver tid uden forudgående varsel. Eventuelle ændringer til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger offentliggøres på denne side og træder i kraft på offentliggørelsesdatoen. Vi anbefaler, at du gennemser denne side med jævne mellemrum for at holde dig opdateret om vores beskyttelse af dine personlige oplysninger.
 

Regres

Eventuelle kommentarer, klager eller spørgsmål vedrørende denne politik eller klager eller indvendinger vedrørende vores brug af dine personlige oplysninger skal stiles til Wileys Data Protection Officer, hvis kontaktoplysninger findes her.

For så vidt angår personoplysninger, der behandles i USA, er de enheder i Wileys gruppe af virksomheder, som modtager og behandler personlige oplysninger fra lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, underlagt europæiske standardklausuler og er endvidere forpligtede til at indbringe eventuelle tvister vedrørende beskyttelsen af personlige oplysninger for den selvstændige tvistløsningsmekanisme ICDR/AAA. Hvis du ikke modtager rettidig bekræftelse af din klage, eller hvis Wiley ikke håndterer din klage tilfredsstillende, kan du benytte følgende processer, som stilles til rådighed af Wiley uden yderligere omkostninger for dig.

Tvisten kan indbringes online ved hjælp af AAA WebFile® på https://www.icdr.org. Den part, der fremsætter krav ("rekvirenten"), indsender en voldgiftsanmodning via AAA WebFile vedlagt kopier af den underbyggende dokumentation, som rekvirenten ønsker at fremføre i sagen. Rekvirenten kan også indbringe en sag via e-mail eller fax ved at udfylde de relevante formularer og sende dem til International Centre for Dispute Resolution Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, USA. Telefonnummeret er (856) 435-6401. Det gratis opkaldsnummer i USA og Canada er (877) 495-4185. Det gratis faxnummer i USA og Canada er (877) 304-8457. Uden for USA er nummeret (212) 484-4178. E-mailadressen er [email protected]