The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team® Powered by Everything DiSC®

The Five Behaviors of a Cohesive Team® Powered by Everything DiSC® hjælper teams med at forstå, hvordan de kan anvende principperne om tillid, konflikt, commitment, ansvar og resultater i Five Behaviors-modellen til at forbedre deres arbejdskultur. Programmet giver deltagerne mulighed for at lære om deres egne DiSC®-stile ved hjælp af værktøjet Everything DiSC®, som fremmer effektiv teamkommunikation og relationer – D: Dominans, i: Indflydelse, S: Stabilitet og C: Competence-søgende — samt, hvordan den enkelte stil tilfører teamet værdi.

 • Programmet The Five Behaviors of a Cohesive Team

  The Five Behaviors of a Cohesive Team™ har et enkelt mål: At tilbyde en læringsoplevelse til virksomheder og deres organisationer og lære dem, hvad der kræves for at opbygge et velfungerende og effektivt team. Profilen The Five Behaviors of a Cohesive Team™ med både individuel feedback og teamfeedback bygger på modellen, der er beskrevet i den amerikanske forfatter Patrick Lencionis internationale bestseller The Five Dysfunctions of a Team (De fem dysfunktioner i et team). Deltagerne lærer med udgangspunkt i dette program, hvordan de som team vurderes i forhold til modellens nøglekomponenter: Tillid, Konflikt, Commitment, Ansvar og Resultater. Programmet anvender også adfærdsmodellerne powered by Everything DiSC® and All Types, som hjælper deltagerne med at forstå sig selv og andre bedre. Resultaterne hjælper deltagerne med at skabe et bedre og stærkere team.


  PRODUKTUDVIKLING MED KUNDEN I FOKUS

  Vi mener selv, at vores succes skyldes vores produktudviklingsproces. Vi researcher, vi laver storyboards, vi udvikler en komplet fungerende prototype, vi indhenter omfattende feedback fra workshopper (fra de faktiske deltagere i et program) og gentager derefter processen... helt forfra. Og vi bliver ved, til vi rammer helt rigtigt – for alle vores produkter. Det er hårdt, men vi gør det, fordi det er den eneste måde til at sikre, at læringsoplevelsen bliver så effektiv som mulig. Vi har stort fokus på kunden fra start til slut.

  The Five Behoaviors of a Cohesive Team er resultatet af et mangeårigt samarbejde med Patrick Lencioni og hans kolleger i The Table Group. Vi har finpudset programmet i løbet af udviklingsprocessens omfattende test med mere end 300 teams og 3.500 teammedlemmer.


  VALIDERING AF PROFILRESULTATER

  I sidste ende skal deltagerne være enige i resultaterne i deres profiler. Og hvor de fleste andre profilværktøjer udelukkende testes for intern konsistens, tager vi tingene et skridt videre. Vi anlægger en tilgang med test-retest (værktøjets stabilitet) og undersøger sammenhængen med andre respekterede værktøjer samt bedømmelser fra eksterne observatører og koblingen til effekter på arbejdspladsen. Det er en stor investering, men det er noget, vi er nødt til at gøre, fordi disse oplysninger er nødvendige for at finpudse profilen og sikre, at deltagernes resultater er så nøjagtige som muligt. Vores fornemmeste opgave er at gøre testen så korrekt som muligt.


  HVEM ER PROGRAMMET UDVIKLET TIL?

  Profilen The Five Behaviors of a Cohesive Team og det tilhørende faciliteringsmateriale er udviklet til et intakt team. Overvej følgende spørgsmål, før programmet vælges: Er teamet et rigtigt TEAM? Et team er et relativt lille antal personer (fra tre til tolv), der mødes jævnligt og har et fælles ansvar for resultaterne. Teammedlemmerne deler mål, anerkendelse og ansvar, når det lykkes. Ikke alle grupper er et team. Eksempelvis kan en gruppe, der fremstår som et team, ganske enkelt være en samling mennesker, der rapporterer til den samme leder, men som er relativt uafhængige af hinanden og ikke står til ansvar over for hinanden. Hvis en gruppe ikke opfylder de kriterier, der gælder for et ægte team, vil denne proces sandsynligvis ikke give de resultater, de forventer.


  DETTE DYBDEGÅENDE PROGRAM OMFATTER:

  • Profil

   • 36 sider med personligt tilpassede profilresultater for den enkelte deltager og teamet
   • Effektiv visualisering af nøglebudskaber
   • Kontekstspecifik feedback
   • Tips og strategier for forbedring af teamets effektivitet
   • Mulighed for at udarbejde en handlingsplan

   Vis eksempel:

  • Modulbaseret facilitering

   Syv moduler med en varighed på mellem 1 og 3,5 timer. Hvert modul omfatter:

   • Facilitatorvejledning i MS Word
   • Handouts til deltagerne i MS Word
   • PowerPoint® med integreret video


   Modul 1: Introduktion – Introducerer modellen De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team
   Modul 2: Opbygge tillid – Forklarer begrebet tillid baseret på sårbarhed
   Modul 3: Håndtere konflikt – Hjælper deltagerne med at forstå fordelene ved sunde konflikter
   Modul 4: Opnå commitment – Viser, hvor vigtig afklaring og tilslutning er for opnåelse af commitment
   Modul 5: Ansvarlighed – Understreger vigtigheden af ansvarlighed mellem kolleger
   Modul 6: Fokus på resultater – Fremhæver, at fælles resultater er vigtigere end personlige mål
   Modul 7: Gennemgang og handlingsplan – Giver deltagerne mulighed for at gennemgå, hvad de har lært, og for at lave en handlingsplan, der skal forbedre teamets produktivitet.

   Facilitatorvejledningen indeholder supplerende præsentationsmateriale og handouts til deltagerne. Gennem praktiske aktiviteter, videoer og diskussioner af Five Behaviors-modellen øver det intakte team adfærdsmønstre, der gør teamet mere velfungerende og forbedrer dets præstationer.

   Bemærk: Profiler for teammedlemmer købes separat.

   Forklarende teamrapport

   Dette værktøj anvendes af facilitatoren til at forberede en teamsession. Rapporten er en kopi af teamprofilen med følgende noter:

   Uddybende beskrivelse af indholdet i profilen
   Fortolkning af score
   Ressourcer med mere information
   Indikatorer for personligt/skræddersyet indhold

   Der medfølger endvidere et appendiks med en rangorden af alle elementer i spørgerammen efter teamgennemsnit samt teamets procentfraktil for hvert af de fem adfærdsmønstre.

   Nem tilpasning

   Udarbejd et komplet udviklingsprogram for teamwork, eller fokuser på specifikke områder. Udskift videoklip, og tilpas facilitatorvejledningen, PowerPoint®-slides og handouts. Du kan tilføje eller slette afsnit afhængigt af tiden.

   Podcasts (på engelsk)

   Hør, hvordan rapporterne for de fem adfærdsmønstre skal fortolkes, så du nemt kan komme med fyldestgørende svar på deltagernes spørgsmål. Få værdifuld og eksklusiv indsigt fra vores forskningsdirektør. Podcastet er inddelt i korte klip, som dækker Five Behaviors-modellen, teamprofilen og den forklarende teamrapport.

   Vis eksempler:

 • Facilitatorakkreditering

  Programmet The Five Behaviors of a Cohesive Team™ adskiller sig fra andre programmer. Facilitatorakkreditering hjælper dig med at vurdere, hvornår du skal følge dagsordenen, og hvornår du skal improvisere, hvornår du skal lade en debat køre, og hvornår du skal afbryde den.
   
  Hvad vil du gøre, hvis et teammedlem bryder ud i gråd under en workshop? Hvad vil du gøre, hvis det viser sig, at lederen er den egentlige årsag til teamets problemer?
   
  Du er en erfaren facilitator, men disse scenarier er ikke noget, du normalt oplever under et typisk forløb på en arbejdsplads. The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er anderledes end andre programmer. Sessionerne kan blive ophedede. Deltagerne kan blive følelsesladede. Teamlederen kan blive defensiv. Tidslinjer og manuskripter kan blive tilsidesat. Som facilitator kan du påvirke, om et team er i stand til at udholde et ubehageligt øjeblik eller går glip af en mulighed for at udvikle sig.
   
  Dette kursus hjælper deltagerne til større selvsikkerhed, gennemslagskraft og ekspertise med udgangspunkt i Five Behaviors-modellen og det tilhørende kursusmateriale. Deltagerne lærer også at håndtere uventede og udfordrende samtaler gennem sessioner om de fem adfærdsmønstre.

  ONLINEPROGRAMMET OMFATTER:

  • Et 5-ugers kursus samt forberedelse
  • Ugentlige instruktørledede sessioner af 90 minutters varighed
  • 3-4 timers selvstyret onlinestudie pr. uge
  • Afsluttende eksamen
  • Akkrediteringscertifikat
  • The Five Dysfunctions of a Team som e-bog

  Facilitatorakkreditering tilbydes til både partnere og enkeltpersoner i kundeorganisationer. Partnersessioner afholdes adskilt fra kundesessioner. Akkreditering opnås, når deltageren har fuldført Wiley-kurset og bestået den afsluttende eksamen. Akkrediteringen er gyldig i mindst to år..

  Vis oversigt

 • Statusrapporter

  Statusrapporten for The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er for teams, som allerede har taget den oprindelige profil. Statusrapporten måler teamets status ved at lave en grafisk sammenligning af, hvordan teamets præstationer har ændret sig over tid.

  Statusrapporten fremhæver de områder, hvor der er sket størst og mindst forbedring, kommer med produktive diskussionspunkter og indeholder en handlingsplan, som kan hjælpe teamet med at prioritere og opstille specifikke mål. Det er muligt at sammenligne, hvordan et teams præstationer har ændret sig over tid og fremhæve områder, hvor der er sket størst og mindst forbedring.

  RAPPORTENS DELE:

  • Resultater fra teamundersøgelsen
  • Diskussionspunkter
  • Handlingsplan
   • Identifikation af teamets prioriteter for forbedring
   • Opstilling af specifikke mål
  • Appendiks
   • Effekten af din DiSC®-stil
   • Everything DiSC®-teamkort
   • Teamkort over konflikt

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvem er rapportens målgruppe?

  Ethvert team, som har gennemført profilen De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team, er kvalificeret til en statusrapport 6–12 måneder efter, de har taget profilen. Du kan repetere afsnittet om, hvordan du vurderer et teams parathed, i introduktionsvejledningen i facilitatorsættet, hvis du er usikker på, om teamet fortsat er en oplagt kandidat.

  Hvorfor skal jeg bruge værktøjet? Hvordan kan det hjælpe mit team?

  "Teamwork handler i sidste ende om at efterleve et lille sæt principper over en lang periode." – Patrick Lencioni

  Programmet De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team er en ramme, som teammedlemmer kan bruge til en dybere dialog om deres daglige samarbejde. Programmet er tilstrækkelig dybt til, at et team kan vende tilbage til det igen og igen. Statusrapporten er udviklet til at vise et team, hvordan dets adfærd har ændret sig siden sidste måling. Ud over at vise teamets forbedringer viser rapporten også udfordringer, som kan være en hindring for yderligere udvikling.

  Hvad er de bedste fremgangsmåder for at bruge værktøjet?

  • Før værktøjet bruges, er det vigtigt at give teammedlemmerne tilstrækkelig tid til at implementere de handlingsplaner, der blev aftalt, da de påbegyndte processen. Vi anbefaler først at måle et teams status, 6-12 måneder efter de har taget den oprindelige profil.
  • Husk, at når du har kørt en statusrapport, sammenlignes alle efterfølgende rapporter med denne rapport i stedet for den oprindelige rapport.
  • Når du skal måle forbedring, er det vigtigt ikke kun at se på farverne i pyramiden, men også på tallene, da farverne kun fortæller en del af historien. Husk, at en lav score ikke nødvendigvis betyder, at tingene er blevet værre. Det kan også være, at deltagerne er mere ærlige, når de besvarer spørgsmålene for anden gang, hvilket kan give en lavere score.
  • Gennemgå modellen med teamet, før du udleverer rapporten. Så snart teammedlemmerne har fået udleveret rapporten, går de typisk direkte til tallene, så det er vigtigt at understrege, at rapporten blot er et udgangspunkt for en samtale om, hvor teamet er, og hvor det ønsker at være.

  Hvornår skal jeg bruge statusrapporter i stedet for at starte forfra?

  Hvis et team har fået en ny leder, anbefaler vi, at teamet tager den oprindelige Five Behaviors-profil igen. Hvis mere end 40 % af teamet er blevet udskiftet siden den oprindelige profil blev taget, anbefaler vi ligeledes, at teamet tager vurderingen igen og udarbejder en ny handlingsplan for forbedring. 6-12 måneder efter kan du derefter gennemføre statusrapporten og vurdere teamets status.

  Hvor lang tid skal jeg afsætte til en statusrapportsession?

  En typisk session varer omkring 2-4 timer. Den præcise varighed afhænger dog af facilitatorens mål og teamets behov.

  Hvad skal jeg gøre, når der kommer et nyt teammedlem?

  Hvis der er kommet et eller to nye teammedlemmer, siden teamet tog den oprindelige profil, har du stadig mulighed for at tilføje deres data i statusrapporten. Profilen tager længere tid for de nye medlemmer, fordi de skal tage DiSC-delen af profilen for at få deres DiSC-beskrivelse og blive føjet til DiSC-teamkortet og teamkortet over konflikt. Disse teammedlemmer besvarer spørgsmål om teamet og får deres egen statusrapport. Du har også mulighed for at importere DiSC-data fra Everything DiSC-profiler i statusrapporten. Det kan være en god idé at anbefale nye teammedlemmer at læse The Five Dysfunctions of a Team (De fem dysfunktioner i et team) for at give dem en dybere forståelse af modellen. Du kan også vælge at mødes med nye teammedlemmer separat for at opdatere dem, inden hele teamet samles.

  Får hvert teammedlem en individuel rapport?

  Ja. Alle teammedlemmer får en personlig tilpasset rapport. Denne rapport omfatter personens DiSC-stil og -beskrivelse fra den oprindelige rapport samt en beskrivelse af teamets status. Den indeholder også et opdateret DiSC-teamkort og et teamkort over konflikt.

  Hvordan bliver jeg uddannet til at bruge statusrapporten?

  Vi anbefaler, at du tager akkrediteringskurset De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team™ for facilitatorer.


Se disse nyttige værktøjer og oplysninger, som kan supplere din forståelse af programmet The Five Behaviors of a Cohesive Team.

De tilgængelige ressourcer omfatter: