The Five Behaviors of a Cohesive Team

Hvad gør et team velfungerende?​

The Five Behaviors of a Cohesive Team® er resultatet af et samarbejde mellem Wiley Workplace Learning Solutions og den amerikanske bestsellerforfatter Patrick Lencioni. Vi har i fællesskab udarbejdet et udviklingsprogram for teams med det enkle mål at forbedre teameffektivitet og -produktivitet gennem forståelse af principperne i The Five Behaviors of a Cohesive Team™: Tillid, konflikt, commitment, ansvar og resultater.

 • 1. Tillid

  SKABELSE AF GRUNDLAGET FOR ET VELFUNGERENDE TEAM

  Tillid er kernen i alle velfungerende teams og opstår kun, når teammedlemmerne er villige til at udvise indbyrdes sårbarhed. Det omfatter ting som at sige "Undskyld!" eller "Din idé var bedre end min." En personprofil kan lære deltagerne at forstå deres kolleger og udvikle empati, som er to nødvendige kvaliteter for at opbygge tillid.

 • 2. Konflikt

  conflict

  ENGAGEMENT I SUNDE KONFLIKTER

  Konflikter er i sagens natur ubehagelige, men produktive konflikter, der fokuserer på koncepter og idéer, er afgørende for ethvert effektivt teams udvikling. Når teams opbygger et fundament for tillid baseret på sårbarhed, opfattes en konflikt ganske enkelt som et forsøg på at finde den bedst mulige løsning på den kortest mulige tid.

 • 3. Commitment

  Commitment

  TILSLUTNING TIL BESLUTNINGER

  Commitment er afklarede beslutninger, ikke konsensus. Commitment sikrer fremdrift for teams med fuldstændig tilslutning fra alle teammedlemmer – også dem, som var uenige til at begynde med.

 • 4. Ansvar

  Accountability

  HOLDE HINANDEN ANSVARLIGE I TEAMET

  Det er nemt at undgå vanskelige samtaler, men det kan være afgørende for produktiviteten at gøre kolleger opmærksomme på præstationer eller adfærd, som kan skade teamet. Ved at "træde ind i farezonen" sammen føler teammedlemmerne gensidig tillid og respekt samt et fælles ansvar for at gøre tingene rigtigt.

 • 5. Resultater

  Results

  FOKUS PÅ KOLLEKTIVE RESULTATER

  En af de største udfordringer for et teams succes er manglende fokus på resultater. Gode teams sørger for, at alle medlemmer gør deres bedste for at sikre, at teamet når sine mål, uanset deres individuelle ansvarsområder og ekspertise.

Patrick Lencioni

Patrick Lencioni er grundlægger af The Table Group og forfatter til ti bøger, som er solgt i mere end fire millioner eksemplarer og oversat til mere end 30 sprog. Han er ifølge The Wall Street Journal en af USA's mest populære virksomhedsforedragsholdere, og han har de seneste 15 år talt til flere millioner mennesker over hele verden ved konferencer og andre arrangementer. Patrick Lencioni har skrevet for eller er blevet portrætteret i forskellige publikationer, herunder Harvard Business Review, Inc., Fortune, Fast Company, USA Today, The Wall Street Journal, and BusinessWeek.